Wet- en regelgeving

Als financiële dienstverlener werken wij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  Deze zijn onder andere vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Telecomwetgeving. Praktisch betekent dit dat wij als financiële instelling een integere en beheerste bedrijfsvoering hebben.

Op basis van deze wetgeving valt CCV onder toezicht van de volgende toezichthouders:

 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • De Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Agentschap Telecom

Dat betekent voor u als (potentiele) klant dat wij u breed informeren: over onze diensten, wat deze inhouden en wat deze voor u betekenen. En ook aan welke voorwaarden u (blijvend) moet voldoen om onze diensten af te nemen.

Certificeringen

Omdat wij aantoonbaar willen maken dat onze bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die aan ons gesteld worden, zijn wij gecertificeerd volgens de meest stringente eisen die gelden voor financiële dienstverleners: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) en ISAE 3402.

Onze algemene voorwaarden (in het kort)

U hebt gekozen (of gaat kiezen) voor één van onze betaaloplossingen of -diensten. Gefeliciteerd! Hier leest u de belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden. U ziet zo in grote lijnen welke rechten u hebt. Waar u op kunt rekenen en waar wij in onze samenwerking met u op rekenen.

Deze verkorte versie is een toegankelijke samenvatting van het meer gedetailleerde juridisch document: de officiële Algemene Voorwaarden CCV Group BV. Wilt u precies weten wat uw rechten zijn, dan leest u dat daarin. Of in juridische woorden: aan deze samenvatting, zoals u die hier leest, kunt u geen rechten ontlenen.

Omvang transactieverwerking

CCV is een betaalinstelling (BI) en afwikkelonderneming (AO) onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Jaarlijks verwerken wij honderden miljoenen elektronische betaaltransacties voor onder andere: banken, oliemaatschappijen, creditcardorganisaties en grote en kleine retailorganisaties.

In 2016 heeft CCV in totaal 567.819.734 transacties verwerkt. In 2015 lag dit aantal op 401.777.870. Dit betekent dat we in 2016, ten opzichte van het vorige jaar, een stijging in de transactieverwerking van ruim 40% zien.

Participatiecriteria

Wanneer u een contract aan wilt gaan met CCV moet u tenminste voldoen aan de volgende criteria:

 • U levert bij aanmelding een volledig en naar waarheid ingevuld aanmeldingsformulier aan.
 • U werkt mee aan de identificatie- en verificatie-vereisten van u, de onderneming en indien noodzakelijk de eigenaren van de onderneming.
 • U voldoet aan de wettelijke en door de Cardmaatschappijen opgelegde eisen.
 • Er staan geen onacceptabele artikelen in uw voorwaarden.
 • Uw onderneming voldoet aan PCI-DSS-compliance regels.
 • Uw historische en geprognosticeerde charge back niveau (terugvorderingen op initiatief van de klant) ligt onder een door CCV te bepalen niveau.
 • Wanneer uw onderneming een contract voor Payment Facilitator met CCV aangaat, handelt u niet zelf als Payment Facilitator voor anderen.
 • U overlegt een geldig bewijs van de bankrelatie van uw onderneming.
 • Uw onderneming heeft een gezonde financiële status en/of goede vooruitzichten.

Gedurende uw contract met CCV voeren wij tenminste 1 keer per 5 jaar (of vaker wanneer dat gebaseerd op het vastgestelde risicoprofiel noodzakelijk wordt geacht) een nieuwe beoordeling uit op basis van bovenstaande criteria. CCV hanteert een een risico-gebaseerd acceptatiebeleid. Dat betekent dat wij ons het recht voorbehouden om, indien wij een risico te hoog achten, een klant niet te accepteren.